Dynamisch Archief HOMEPAGE NEW

 


Stichting DynamischArchief.nl (DNA)


 


netwerk & archief

 

Inschrijf pagina


Zie ook de DNA Doelstellingen / / Nieuws & updates / / Netwerk archief


 • Beheer van eigen data in digitale kluis
 • Platform voor samenwerking en kennisdeling
 • Privé archief voor gezelschappen, ad hoc projecten en zelfstandigen
 • Publicatie van eigen werk
 • Directe koppeling van archief naar eigen website en andere platforms
 • Cross bordering projecten

 

Service voorafgaand aan gebruik:

 • Overleg met gezelschappen over stappenplan voor een archief op maat
 • Eenvoudige start met 24/7 ondersteuning en webinars op afspraak
 • Groeps webinars voor privé gebruikers


  INSCHRIJVEN


stappen*

Hoe kan een gezelschap zonder ervaren archivaris of budget aan de slag?
Hoe gaan we om met de Ad-Hoc gezelschappen?


ANALYSEREN
Vaststellen wat hebben we en wat willen we achiveren en hoe?

 • Inventariseren van het analoog archief, sorteren en keuzes maken.
 • Digitaliseren: naamgeving, soort, en beschrijving of ook een digitale kopie van het object, document, etc.
 • Invoer van de gegevens, metadata en de gekozen digitale representatie zoals scans en audio visuals.

PROEFTRAJECT

DNA biedt in overleg met nieuwe deelnemers een proefperiode aan

 • Wat zijn de wensen?
 • Wat is het resultaat van de analyse?

Een Webinar voor organisaties wordt aangeboden op basis van de wensen van de gebruiker

Kosten administratie, webinar en proefperiode van 3 maanden is €275. Als de deelnemer na de proefperiode besluit geen gebruik te maken van DNA ontvangt deze een export excel bestand van de ingevoerde data.
Geen verlies van data en arbeidstijd.

WAAROM EEN PROEFTRAJECT?
De meeste gezelschappen hebben geen archivaris in dienst, dus wat is nodig? Een gebruikersvriendelijke interface en een 24/7 helpdesk. Een webinar zorgt voor een juiste keuze voor gebruik en helpt ook de niet ervaren 'archivaris' wegwijs in het systeem. Pas als alles naar wens is van de gebruiker is deelname en gebruik een verstandige keuze.

IMPORT DATA
Van deelnemers aan de testfase die al excel bestanden hebben (of andere vormen van digitale archivering) kan DNA deze importeren. De deelnemer ziet dan direct het resulaat in de eigen DNA omgeving. 


 

OORSPRONG DNA EN HOUDBAARHEID

Gestart als samenwerkingsverband met Instituut Collectie Nederland (2000) heeft de toenmalige Stichting een collectiemanagement systeem ontwikkeld. Vanaf start 2001 werd deze applicate als Cloudservice aangeboden. Sindsdien wordt door musea en collectionneurs gebruik gemaakt van deze Software-as-a-Service. 
Het collectiemanagement systeem is -aangepast aan de Spaanstalige versie UniqueCollection- beschikbaar onder verantwoordelijkheid van Instituto Latinoamericano de Museos (Ilam.org)

HOUDBAARHEID
Alle data die sinds 2001 door de deelnemende musea werden ingevoerd zijn tot heden toegankelijk voor gebruik. Fotocollecties, object catalogi en crossbordering projecten zijn enkele voorbeelden van gegevensgroepen die door deze musea en collectionneurs worden onderhouden. Bezoek de CulturalHeritage.cc publieke collectie


 

ONTWIKKELING & TECHNIEK

Ontwikkelingen werden en worden uitgevoerd op basis van het dagelijks gebruik door de deelnemers en hun specifieke wensen en de nieuwe inzichten in collectie management.
Voorbeeld: van een database voor unieke objecten (kunstwerken, fotoarchieven, etc.) in 2001 naar koppeling van mobiel erfgoed, immobiel erfgoed (sites en monuments) en niet tastbaar erfgoed (theater, dans, verhalen, etc.) in 2006.
De in 2017 aan DNA overgedragen blauwdruk met eigen database is aangepast aan de eisen voor archivering van de podiumkunsten en voor de privé gebruiker: een eigen digitale kluis.
Nieuwe eisen van de gebruikers worden -indien generiek van aard- zonder kosten geïmplementeerd.


 

EIGENDOM GEGEVENS

Alle door de leden ingevoerde gegevens, zowel van organisaties als van individuele leden, blijven eigendom van de gebruiker. DNA gebruikt haar leden niet als verdienmodel en is ook tegenstander van het door de bekende social media gehanteerde data verkoop model.
DNA gebruikt geen externe databases voor haar workflow en formulieren zoals 'Google forms'.


 

REFERENTIEARCHITECTUUR

DNA volgt de DERA referentiearchitectuur, zie daarover Netwerk Digitaal Erfgoed.
Ontwikkeling en onderhoud van de DNA applicatie wordt uitgevoerd door ArchiveTech.net op basis van het CrossmarX application platform.

*) deze stappen sluiten aan op het archieftraject van DEN en het activiteitenplan van PodiumKunst.net

 


 

visit the performing arts network: scenography.world


The Network Archive for the Performing Arts: Scenography.World 
(empowerd by DynamischArchief.nl foundation)

Network and digital archive for the individual artist and performing arts companies.
DNA foundation was foundet at the request of the Stichting Theater in Nederland in 2019.
(TiN.nl, formerly the Theater Institute, liquidated in 2013)* 

The DNA Archive and Network is an international platform for knowledge exchange supported by the data sharing feature using the 'Project Platform'.

 

*)
The fysical and digitized Dutch Theater collections are maintained by the Allard Pierson collection.
The Dutch theater collection has remained the property of the TiN Foundation.